POTS Informatiepakket

POTS is erg onbekend. Daarom ontwikkelden we twee producten waarin goed uitgelegd staat wat POTS precies is: een folder voor patiënten en een informatiebrochure voor huisartsen. 

Folder voor patiënten

De folder beschrijft kort wat POTS is, hoe je het herkent, hoe het gediagnosticeerd wordt, en wat je kunt doen als je vermoedt dat je POTS hebt.

Wil je de folder zelf afdrukken? Druk de folder dan recto-verso (BE) / dubbelzijdig (NL) op een A4 en vouw hem in 3 luiken.

Download de patiëntenfolder (PDF) hier.

Informatiebrochure voor huisartsen

Via deze informatiebrochure hopen wij huisartsen te ondersteunen in het herkennen, doorverwijzen en eerstelijns behandelen van patiënten met POTS. Op die manier hopen we de diagnostische vertraging te kunnen inperken en op termijn de levenskwaliteit van patiënten met POTS te verbeteren.

De informatiebrochure is opgebouwd op basis van peer-reviewed wetenschappelijke literatuur. De referentielijst bevindt zich achteraan.

Informatiebrochure-2019

De informatiebrochure bevat vijf delen:

DEEL 1. Wat is POTS?
Een kort overzicht van de classificatie, prevalentie, impact en het verloop van POTS.

DEEL 2. Hoe herken ik POTS?
Een overzicht van typische symptomen die tot een vermoeden van POTS kunnen leiden.

DEEL 3. Ik vermoed POTS bij een van mijn patiënten. Hoe weet ik het zeker?
Aanwijzingen voor het stellen van een diagnose en het uitsluiten van alternatieve diagnoses.

DEEL 4. Eén van mijn patiënten heeft POTS. Wat nu?
Aanwijzingen voor eerstelijns en gespecialiseerde behandeling, een overzicht van ondersteunende zorg en aandachtspunten voor de omgang met patiënten.

DEEL 5. Wat weten we over de pathofysiologie van POTS?
Een samenvatting van de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft mechanismen, oorzaken en comorbiditeit.

Download de informatiebrochure voor huisartsen (PDF) hier.

 

Advertentie