Dysautonomie

< Vorige pagina           Volgende pagina >

Posturaal orthostatisch tachycardie syndroom (POTS) en orthostatische hypotensie (OH) zijn meer dan een hoge hartslag of lage bloeddruk. Het zijn vormen van dysautonomie. Oftewel: er gaat iets mis in het autonoom zenuwstelsel. Dysautonomie is een parapluterm waar naast POTS en OH nog een aantal zeldzame aandoeningen onder vallen. Vooralsnog is dysautonomie doorgaans chronisch en ongeneeslijk.

Het autonoom zenuwstelsel regelt alles in je lichaam waar je niet bij na hoeft te denken. Je hartslag bijvoorbeeld, en je bloeddruk, maar ook je vertering, het groter of kleiner worden van je pupillen, je lichaamstemperatuur, de werking van je nieren, enzovoort.

Regelproblemen

Mensen met dysautonomie hebben problemen bij het regelen van die systemen. De ernst en de aard van die problemen verschillen per type dysautonomie. Afhankelijk van die vorm kunnen de gevolgen gaan van mild tot zelfs levensbedreigend.

Niet zeldzaam

Dysautonomie is niet zeldzaam. Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen aan een of andere vorm van dysautonomie. De aandoening treft mensen van elk ras en elk geslacht.

dysautonomia-umbrella.jpg

Parapluterm

Dysautonomie is een parapluterm. Er vallen allerlei aandoeningen onder waarbij het autonoom zenuwstelsel slecht of verkeerd werkt. Naast POTS en OH zijn dat bijvoorbeeld ook de ziekte van Parkinson, en zeldzame aandoeningen zoals Multipele Systeem Atrofie (MSA) of Pure Autonomic Failure (PAF). Op deze website gaan we niet verder in op deze types van dysautonomie, maar richten we ons op POTS en OH.

Chronisch en ongeneeslijk

Tot op heden is elke vorm van dysautonomie chronisch en ongeneeslijk. De behandeling bestaat erin de symptomen zo goed mogelijk te onderdrukken. Er gebeurt echter steeds meer wetenschappelijk onderzoek. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot meer kennis over de oorzaken van dysautonomie. En kunnen we deze aandoeningen straks beter behandelen, en misschien zelfs genezen.

Bron: Dysautonomia International

< Vorige pagina          Volgende pagina >

Advertentie