Covid, vaccinatie en POTS: wat zegt de expert?

Nu de Covid-vaccinatiecampagne stilletjesaan vorm krijgt, krijgen we veel vragen over wat de verstandigste keuze is voor mensen met POTS: laat je je vaccineren, of juist niet? Omdat wij als niet-artsen geen medisch advies kunnen geven, vroegen we raad aan een specialist.

Prof. Willems is Cardioloog aan het Universitair Ziekenhuis in Leuven (B). Hij heeft ervaring in de diagnose en behandeling van patiënten met POTS. Zijn antwoord luidt als volgt:

Wat weten we over Covid en POTS?

Zoals elke virale ontsteking kan een corona-infectie POTS tijdelijk verergeren. Het is meer en meer duidelijk dat COVID-19 langdurige klachten kan veroorzaken (zogenaamde “long COVID”), waarbij er veel parallellen zijn met POTS.

Is vaccinatie veilig?

Als er geen evidentie is voor mast cel activatie syndroom, mastocytose of voorgeschiedenis van ernstige acute allergische reacties (angio-oedeem, schok) wordt algemeen aangenomen dat de beschikbare vaccins veilig zijn bij POTS-patiënten.

Is vaccinatie aangeraden?

De balans tussen het risico op een verslechtering bij het doormaken van COVID-19 of het doormaken van een ernstige vorm van COVID-19 versus een theoretisch risico van de immuunreactie op het vaccin ligt bij de meeste POTS-patiënten sterk in het voordeel van het vaccin. Het is dan ook belangrijk om je als POTS-patient te laten vaccineren, zodra je hiervoor opgeroepen wordt.

Bij twijfel, spreek er zeker over met je arts.

Met dank aan Prof. Willems voor het duidelijke antwoord.

Advertentie